ONZE PROJECTEN

MM Guide is de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende projecten die een zekere mate van discretie vereisten en die nog steeds onder een geheimhoudingsverklaring vallen. De voorbeelden op deze pagina zijn echte projecten van de meest voorkomende opdrachten die onze klanten ons vragen uit te voeren en ze geven een goed overzicht van onze best practices en manier van werken.

Web Application

One of GeoStruct’s clients’ core businesses is constructing fiber-optic networks. The construction of these networks is based on an internal data process. The original data process was stored, edited, and reported in a Microsoft Excel spreadsheet. As part of their ongoing improvement cycle, MM Guide’s task was to create a web application based on the data flow of this Microsoft Excel spreadsheet.
The entire data process requires several manual actions in a Microsoft Excel Environment and automating these actions under these circumstances is difficult. Also, a multi-user environment was deemed necessary, alongside other desired features. Building a custom web application was the best solution.
MM Guide extracted the data model used in the Excel spreadsheet and translated this to an SQL-ready data model. A web view was created to add, edit, and delete this data model. MM Guide ensured that the business logic was implemented in accordance with the directives of the client. The users were provided with the features needed to manage both the data flow and data process.
The project was accomplished quickly, generating a substantial increase in business value. The users are now in control of the data flow and the data process, and they have already found numerous ways to improve and further automate the system.
.NET Core, Entity Framework, Azure SQL, Azure functions, Angular, CI/CD

Datawarehousing

Een van onze klanten is een multinational met de ambitie om de verwerkingstijd van de managementrapportage te verkorten. Een voorbeeld: de rapportage over januari werd op zijn vroegst op de 16e dag van de volgende maand geleverd. De businessdoelstelling was om binnen 3 dagen na het einde van de maand de rapportage op te leveren.
Er waren meer dan 20 bronsystemen die terabytes aan data aanleverden die verwerkt werden in een database. De verwerking kon per datastroom in de happy flow tot wel 3 dagen duren. Dit resulteerde in het feit dat de gebruikers pas twee weken na dato strategisch konden sturen.

De datawarehouse oplossing van MM Guide heeft ervoor gezorgd dat de verwerkingstijd teruggebracht is tot 3 dagen. Bovendien onderhoudt een team het datawarehouse en levert support aan de gebruikers onder een SLA.

Het initiële project werd gerealiseerd met een team van 5 man en heeft 6 maanden gekost om op te leveren.

Voor deze cloud oplossing is gekozen voor een Azure Data Factory, Azure Data Bricks en Analysis Services.

.NET migration 

Een van onze klanten is een bedrijf dat actief is in het grote MKB-segment. Volgens de nieuwe richtlijnen moesten de database en de applicatie op verschillende servers gaan draaien. MM Guide werd gevraagd om hen te helpen bij de migratie van hun software naar de nieuwe omgeving.
Het oorspronkelijke systeem bestond uit MS SQL en ASP.NET 1.1 technologie en was opgezet om op dezelfde server te draaien. We hebben de software herschreven die de nieuwe richtlijn om een aparte databaseserver en applicatieserver mogelijk te maken.

Een dedicated team van MM Guide heeft gezorgd voor:

  • De analyse van de oude VB.NET code en functionaliteit
  • Het design van nieuwe architectuur, datamodel en front-end
  • Het ontwikkelen, testen en overdragen van de software
  • Een SLA waaronder support wordt geleverd aan de gebruikers

Het nieuwe systeem is up-to-date, schaalbaar, onderhoudbaar, veilig en is gemigreerd zonder functionaliteit te hebben verloren. Natuurlijk was de oplevering binnen de gestelde termijn en binnen het gestelde budget.

We used a MS SQL database, a .NET Core API using Entity Framework Core to talk to the database. On the client side of the application we used Angular.

BI in het MKB segment

Een van onze klanten is een bedrijf in het klein MKB segment. Het bedrijf is datarijk en heeft een data ambitie, maar de organisatie bezit zelf niet de kennis om deze te vervullen.

Het bedrijf verzamelt, produceert en koopt data in en slaat deze op in verschillende Excel files die ze gebruiken als database. Het bedrijf is groeiend en is nu op het punt gekomen waar deze oplossing niet meer schaalbaar, veilig en efficiënt is.

 

De gebruikers maken dagelijks operationele beslissingen op basis van analyses uit deze Excel bestanden. Dit betekend dat de rapportages dagelijks opnieuw opgebouwd moeten worden. De wens is om de rapportages te automatiseren en visualiseren waardoor tijd wordt bespaard.

MM Guide heeft ervoor gezorgd dat de data ingelezen kan worden in een datawarehouse middels een visuele web interface. De data wordt automatisch periodiek (dagelijks) verwerkt om vervolgens in een dashboard te worden weergegeven als KPI’s. De gebruikers hoeven alleen nog in te loggen op het dashboard om hun beslissingen te maken op de nieuwe inzichten.
Deze oplossing bespaart de organisatie dagelijks minimaal een uur aan het bouwen van Excel rapportages, waardoor de investering zich daarmee in 2 jaar heeft terugverdiend. Bovendien krijgen de beslissingsrijke gebruikers overzichtelijk hun data en kunnen hun tijd effectiever besteden.
Voor deze cloud oplossing is gekozen voor een Azure SQL database, een .NET applicatie en een Azure PowerBi dashboard.
World-amico

.Pro – Geo Based Intelligence

Een van onze klanten (DEME) is een internationaal civieltechnisch bedrijf dat streeft naar een duurzame toekomst. MM Guide heeft DEME ondersteund bij het creëren van een webapplicatie die de planning van duurzame baggerwerken automatiseert.
Het doel van onze klant is het plannen van baggeroperaties die de morfologie van de kanalen en rivieren handhaven op basis van contracteisen. Het bedrijf ondervond echter inefficiëntie in zijn planning vanwege de implementatie van conventionele methoden, wat leidde tot een niet-duurzaam scenario.

MM Guide heeft een dataplatform opgezet dat allerlei soorten geo locatie datasets in een webapplicatie combineert en analyseert. De software heeft drie hoofdkenmerken: gegevens uploaden, gegevens analyseren en gegevens visualiseren.

De oplossing helpt het bedrijf bij het plannen en het beter toewijzen van middelen voor toekomstige baggeractiviteiten. Een gedegen planning leidt tot een bewust gebruik van energie wat zich vertaalt in een duurzame productie, perfect in lijn met de wensen van de klant.
PostgreSQL, PostGIS, GeoServer, .NET Core, Angular, Azure

legacy projecten

Data Migratie

De wervingsafdeling van een financiële instelling wilde overstappen van hun huidige software voor extern personeel naar een nieuw, toonaangevend softwareplatform voor extern personeel.

Wij waren verantwoordelijk voor de datamigratie van het oude systeem naar het nieuwe systeem. Om de gegevens in het nieuwe systeem te uploaden, moesten de oude gegevens worden gekoppeld aan het nieuwe gegevensmodel. Daarnaast moesten we er ook voor zorgen dat alle gegevens traceerbaar waren van de oude staat naar de nieuwe staat om regressietests te kunnen uitvoeren.
We hebben verschillende tools en applicaties gemaakt om de datamigratie af te handelen. We hebben ook tools gemaakt om ervoor te zorgen dat we een volledige audittest hadden zodra de gegevens waren gemigreerd. Als extra uitdaging kon het systeem niet plat tijdens kantooruren, wat ons slechts van vrijdagavond tot zondagnacht, 54 uur, gaf om de hele operatie uit te voeren.
Als resultaat van een goede voorbereiding, uitgebreide tests en teamwork hebben we alle gegevens met succes naar het nieuwe systeem gemigreerd en we hadden de volgende werkdag een vlotte van start zonder problemen.
We gebruikten Microsoft SQL Server voor onze databases, veel van de ontwikkelde tools waren .NET-applicaties, maar we gebruikten ook Excel en Access voor kleine tools en proof of concepts.
Admin-amico 500

Management Rapportages

In de tijd van dit project (ruim 15 jaar geleden) bestond Rabobank Nederland uit ongeveer 200 lokale banken, deze banken hadden meerdere vestigingen. Van deze 200 banken hadden er 60 toegang tot ORS, waarvan 12 banken dagelijks gebruik maakten van deze tool.

 

Om kosten te besparen, hadden meerdere lokale banken één LAC (Lokaal Administratie Centrum). LAC was verantwoordelijk voor het beheer van de financiële dienstverlening en de financiële rapportage van de lokale bank en haar kantoren.

Om de financiële rapportage te verzorgen wilde het LAC een tool ontwikkelen om het maken van rapportages te ondersteunen. De gegevens in de rapporten zouden op verschillende managementniveaus worden gebruikt om ervoor te zorgen dat aan de SLA's (Service Level Agreement) werd voldaan.

We hebben een Access Forms-applicatie gebouwd om de LAC te ondersteunen in hun werkproces. De applicatie sloeg gegevens op en maakte een groot aantal rapporten over die gegevens. ORS had meerdere gebruikersrollen en was het was mogelijk om er met meerdere gebruikers tegelijk in te werken, iets dat in die tijd niet heel gebruikelijk was.

Met de tool kon de LAC managers van gegevens voorzien die zij konden gebruiken om de dagelijkse activiteiten bijna real-time te sturen. Hierdoor was het mogelijk om te voldoen aan de verschillende SLA's die vooraf waren afgesproken.
Microsoft Access, Microsoft Excel, VBA
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.